Rapporter och adressfiler

Tillbaka till innehållsförteckningen

Så här tar du ut rapporter och adressfiler. Klicka på den rapport eller adressfil du vill ta ut.

1) Lista över alla aktuella medlemmar 
Detta är aktuell medlemsmatrikel som kan skrivas ut och tas med till årsmöte för att kontrollera valbarhet eller rösträtt.

2) Lista över nya medlemmar (du kan välja senaste månaden eller annan period)
Denna lista är inte fullständig, utan man behöver även titta på vilka medlemmar som är nya för kretsen.

3) Lista över förfallna medlemskap
Denna lista är användbar när man vill se vilka medlemmar som glömt att betala sin medlemsavgift och kanske vill höra av sig till dem. Här kommer inte de medlemmar med som med avsikt har avslutat sitt medlemskap.

4) Lista över avslutade medlemmar
Här ser man vilka medlemmar som avslutat sitt medlemskap. De finns kvar i registret något/några år ifall de skulle ångra sig och vill ha tillbaka sitt gamla medlemsnummer.

5) Adressfil för tidning
Denna rapport innehåller enbart namn och adressuppgifter som behövs för utskick av programblad och tidningar.

Tillbaka till innehållsförteckningen