TAG-bladet

TAG-bladet skickas ut till alla medlemmar tre gånger per år
och innehåller information om kretsens aktiviteter:

  • Månadsmöten
  • Tider för Stenpartiet
  • Resor
  • Öppna trädgårdar
  • Kurser
  • mm

Redaktionen välkomnar också att medlemmar bidrar med texter
och/eller bilder som har med trädgård att göra.

Annonser

Vi välkomnar annonser som vänder sig till trädgårdsamatörer.
Kostnaden är 450 kronor för en halvsida, med rabatt för
samma annons i alla tre numren av en årgång. 

TAG-bladet arkiv

 

Manustider för TAG-bladet

Nr Utkommer Sista manusdag
1 April 15 mars
2 Juli 15 juni
3 December 15 november

Material till TAG-bladet skickas till: e-post: tag-bladet@sta-tag.se

Redaktör TAG-bladet: Emelie Anvell