Rapport: Alla medlemmar

Tillbaka

  1. Klicka på fliken ”Individer” och
  2. därefter på ”Fler sökkriterier”.
  1. ”Medlemsstatus” bocka i ”Nyregistrerat (Faktura ej skickad)”, ”Nyregistrerat (Faktura skickad)”, ”Aktivt” samt ”Inväntar förnyelse”.
  2. Tryck på ”Sök”.
  1. Markera alla rader genom att klicka i översta rutan. Urvalet blir grönmarkerat.
  2. I rutan ”Hantera urval…” välj ”Generera rapport” i rullgardinslisten.
  1. Välj rapportmallen ”Exceltabell” i popfönstret.
  2. Tryck därefter på ”Generera rapport”. Välj om du vill öppna eller spara rapporten.
  1. Klicka på excelfilen för att öppna den och spara ner den till din dator.

Tillbaka