Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss.

Styrelse

  E-post Telefon
Lisbeth Dinsdale Ordförande ordf@sta-tag.se 0704-77 76 39
Wiveka Ritzl Vice ordförande   0728-88 95 88
Marie Sandsjö-Bolinder Kassör maila 0708-90 64 69
 Lena Erixon Sekreterare maila 0732-71 62 17
Marie Johansson Ledamot maila 0704-55 66 05
Jan Berggren Ledamot maila 0706-10 88 15
Mikael S Andersson Ledamot maila 0709-66 74 00
Bengt Karlsson  Suppleant maila 0704-44 06 50
Elisabeth Bicók Suppleant maila 031-88 00 82

 

Fakturaadress

Trädgårdsamatörerna i Göteborg - TAG
c/o Marie Sandsjö-Bolinder
Hovås Bräckavägen 25
436 54  Hovås

Bank och organisationsnummer

Nordea: Plusgiro 92 51 18-2
IBAN: SE83 9500 0099 6026 0925 1182
BIC/SWIFT: NDEASESS
Organisationsnummer: 802451-5416

Revisorer

Karin Hvit 
Annica Nordin 
Helena Johnson - Suppleant

Valberedning

Monika Wendt

Kerstin Helgegren 

En plats vakant 

Webben

Redaktör: Marie Johansson 

Instruktion att läsas av webbredaktör. För mer allmänna tips klicka här.

Webbansvariga i alla de kretsar, som använder vår typ av hemsida, kan nå samma information och lite till via vår extra-sida instruktion-sta med en länk från sin hemsida. Klicka här och läs hur det går till.