Manual medlemsregister

Kretsarna har en eller flera medlemsansvariga, som har admin-rättigheter till sin del av STAs centrala webbasserade medlemsregister. Medlemmarna själva kan ändra i princip alla sina uppgifter utom e-postadress. Första gången medlemmen loggar in på medlemsregistret måste de be om ett lösenord genom att anmäla "glömt lösenord". Då skickas ett meddelande till deras registrerade e-postadress. Om de inte har någon registrerad e-postadress eller har fel e-postadress, måste de vända sig till sin medlemsansvariga i kretsen. 

Den här manualen hjälper dig som kretsens medlemsansvarig med de olika uppgifter du behöver göra.

1) Ta ut rapporter och adressfiler

2) Registrera en ny medlem

3) Kontrollera medlemsuppgifter