Rapport: förfallna medlemskap

Tillbaka

  1. Klicka på fliken ”Individer” och
  2. därefter på ”Fler sökkriterier”.
  1. I rutan ”Medlemsstatus” bocka i ”Förfallet”
  2. Tryck på ”Sök”
  1. Markera alla rader genom att klicka i översta rutan. Urvalet blir grönmarkerat.
  2. I rutan ”Hantera urval…” välj ”Generera rapport” i rullgardinslisten.
  1. Välj rapportmallen ”Exceltabell” i pop-up-fönstret.
  2. Tryck därefter på ”Generera rapport”.
  1. Klicka på excelfilen för att öppna den och spara ner den till din dator.

Tillbaka