Rapport: Nya medlemmar

Tillbaka

 1. Klicka på fliken ”Individer” och
 2. därefter på ”Fler sökkriterier”.
 1. Sätt markören i rutan ”Registreringsdatum” och
 2. välj "föregående månad" eller annan period
 1. Perioden anges i rutan "Registreringsdatum".
 2. tryck på ”Sök".
 1. Markera alla rader genom att klicka i översta rutan. Urvalet blir grönmarkerat.
 2. I rutan ”Hantera urval…” välj ”Generera rapport” i rullgardinslisten.
 1. Välj rapportmallen ”Exceltabell” i pop-up-fönstret.
 2. Tryck därefter på ”Generera rapport”.
 1. Klicka på excelfilen för att öppna den och spara ner den till din dator.

Tillbaka