Möte med föredrag

Medlemsmötena är ryggraden i föreningens verksamhet. Här låter vi oss inspireras av både härliga föredragshållare och av samvaro med andra medlemmar. Vanligtvis hålls fyra möten på våren och lika många på hösten och de annonseras i programmet. På mötena hålls föredrag om växter, resor till fjärran länder eller annat ämne med anknytning till trädgård och odling.

Hela säsongens program hittar du i TAG-bladet.

Föredraget börjar vanligtvis kl 19.00, men kom gärna 18.30 så att du hinner handla trädgårdsartiklar, mingla och undersöka dagens vinster. Där kan finnas allt möjligt spännande. Förutom växter kan du hitta hembakt, böcker och hantverk.

Plats

Vanligtvis hålls våra möten och föredrag i Lutherska Missionskyrkan , Vasagatan 2 B . Om annan lokal anges det i programmet.

Parkering finns på kringliggande gator.

Inträde

Medlemmar: 40 kr 

Medlem som bär kretsens namnskylt får en gratis lott.

Försäljning

Trädgårdsartiklar; krukor, etiketter, perlit mm, till förmånliga priser.

Lotteri

Inköpta växter blandas med skänkta växter och hantverk. Förutom donationer av överskott av plantor från delningar och frösådder välkomnar vi tacksamt både hembakt, hantverk och litteratur till lotteribordet.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet.

/studieframjandet-logo-orginal.jpg