Söndagen 21 maj 11-13 TAG Växtmarknad

Plats: Botaniska Trädgårdens entré

I år kommer vi att medverka på Biologiska mångfaldens Dag i Botaniska Trädgården. Vår växtmarknad kommer därför att vara på planen innanför entrén, framför spegeldammen.

Temat för Biologiska mångfaldens dag är träd så vi hoppas kunna erbjuda en mångfald av odlingsvärda träd till försäljning tillsammans med perenner och andra prydnadsväxter.

Information till säljare: Anmäl dig till Hjalmar Rosengren hjalmar@chalmers.se 073-1431194 senast 14 maj. Vi tar inte ut någon avgift utöver 3 växter till lotteriet. Varje växt ska ha etikett med vetenskapligt namn och pris och utförligare information är alltid uppskattad. Om ni har svårt att ta med egna bord, meddela det vid anmälan. Vi kan ha vissa möjligheter att låna ut bord.

27 Nov 2022