Minnesanteckningar

Stenpartiet 2016-05-04

Deltagare: Agneta, Annica, Elisabeth, Kerstin, Lena M, Lisbeth, Lisbeth2, Marie, Ove, Sam, Sten, Torgier (ny medlem) och Ulf

18 grader C, sol, nästan stilla.

Skaffas till nästa gång: 10 säckar barkmull och 10 säckar kogödsel. Ansvarig: Annica

Ann Jönsson har flyttat till Varberg.

På första sammankomsten (20/4) var det en ny medlem med; namn(namn?). Gått på Chalmers, hade kolonilott vid Grevegårdsvägen.

Nya växter, som inköpts på Kiekeberg, planterades enligt följande.

Agneta förankrade ett flertal växter.

Med vänliga hälsningar
Sten

←Tillbaka


 Stenpartiet: aktuellt 2016-03-24

Jag är bortrest 7 – 22 april.

En viktig sak är att se över ”klamningen” av Styraxen till stolparna. Det ser rätt bra ut, men någon borde titta till det vid första sammankomsten. Toppen pekar bort från kornellen, så det är bra.

Stora grenen på C41, hortensian, är borta. Inga större skador i övrigt vad jag kan se.

Det har kommit en liten fröplanta av olvon alldeles innanför hacket i muren nära cedern. Den borde tas bort.

Det ser allmänt bra ut, en massa krokusar, Leucojum och Galanthus blommar.

Med vänliga hälsningar
Sten 

←Tillbaka


Stenpartiet 2015-09-16

Deltagare: Agneta, Anita, Elisabeth, Eva, Kerstin, Kristina, Lisbeth, Lisbeth2, Marie, Ove, Sam, Sten

16 grader C, sol, nästan stilla

Malin har inte skickat ut sina noteringar från rundvandringen, vilket jag utgick från att hon skulle göra. Utöver det som noterats tidigare, diskuterades också följande:

  • beskärning av idegranen, nr D18
  • Agneta och jag ”experimenterade” i listen nedanför murgrönan. Tre exemplar av Dianthus ’Can-can’ flyttades från läget framför oxbäret (nr C19) till lägen till höger om klematisen nr A16. Ett ex sattes där mossan växte, ett ex till höger om mossan, i jord som rensats från ramslöksrötter, och ett ex i jord med ramslöksrötter kvar. Tanken är att undersöka om någon av dessa överlever, och om vi måste ta bort alla ramslöksrötter.
  • Styraxen (nr B68): en ny, längre stödpinne sattes dit för att få toppen att gå rakt upp. Vi får bevaka detta.
  • Sorbarian i rhododendronhäcken (nära Prunus B101): vi behöver ta bort rotsystemet också.
  • Ordentligt med jord fylldes på där Kalmian (nr E59) och vårazalean (Rhododendron canadense, nr E24), stod.
  • Två stycken Deinanthe bifida planterades för 2 – 3 veckor sedan, vilket jag inte visste. En nedanför Stewartian och en till höger om nr F27.
  • Diskussion om plantering av nya lök- och knölväxter. Agneta(?) gör en beställning.

Med vänliga hälsningar
Sten

←Tillbaka