Trädgårdsringar

Syftet är att utbyta erfarenheter, få nya trädgårdskompisar och att ha det trevligt. Trädgården behöver inte vara ”färdig” men alla deltagare måste ta emot ett besök av gruppen.  

Man är en grupp som besöker varandras trädgårdar, diskuterar vad man har gjort, och vad man planerar framöver.
Man kan förstås byta växter med varandra och prata om härdighet och planteringsförhållanden.
Det är viktigt att man inte känner att man behöver ha en fin visningsträdgård där inga ogräs existerar, utan kan förutsättningslöst dela med sig av erfarenheter och kunskaper.
Är du nybörjare så kan du förstås få tips av mera erfarna odlare i gruppen. Alla medlemmar är lika välkomna och känner du att du skulle vilja vara med. Anmäl ditt intresse till Lisbeth Dinsdale, ordf@sta-tag.se, kom ihåg namn, adress och telefonnummer.