Resor

Resor inom och utom Sverige

TAG arrangerar resor för sina medlemmar inom- och utomlands. Det är både endagsresor och resor med övernattning. Då kan man få besöka sevärda trädgårdar i t.ex Danmark och England. Inte minst får man på dessa resor tillgång till privatträdgårdar som annars inte är öppna för allmänheten.

Årets resor 

Aktuella resor finner du i programmet. Resorna är populära och brukar ofta bli fullbokade så det gäller att anmäla sig snabbt.

Inköpsresor

Nästan varje år går en inköpsresa upp till Tommy & Vivi Ahnbys Gullmarsfjordens Plantskola. Dessutom brukar det vara bussresa till den gemensamma växtmarknaden som arrangeras av någon av de fem västsvenska kretsarna. På resorna brukar det också bli besök i en eller ett par privata trädgårdar.