Resor

Resor inom och utom Sverige

TAG arrangerar resor för sina medlemmar - inom- och utomlands. Det är både endagsresor och resor med övernattning. Då kan man få besöka sevärda trädgårdar i t.ex Danmark och England. Inte minst får man på dessa resor tillgång till privatträdgårdar som annars inte är öppna för offentligheten. Givetvis besöker vi också spännande plantskolor både när och fjärran.

Årets resor 

Aktuella resor finner du i programmet. Resorna är populära och brukar ofta bli fullbokade så det gäller att anmäla sig snabbt.

Inköpsresa

Nästan varje år går en inköpsresa upp till Tommy & Vivi Ahnbys Gullmarsfjordens Plantskola. På resan brukar det också bli besök i en eller ett par privata trädgårdar.

Resekommitté: Bengt Karlsson och Kristina Landahl

Kontaktperson: Bengt Karlsson, tel. 0320-621 45 eller e-post fs@goteborgshus13.se.

Resereportage Jylland 2013