Quiz

Testa din allmänbildning - tävla om medlemskap i Trädgårdsamatörerna

Här är några svenska och vetenskapliga namn på växter. Den andra delen av det vetenskapliga namnet (artepitetet) kan ibland säga något om växtens egenskap, som utseende eller hur den växer. Se om du kan para ihop rätt växt med rätt betydelse.

1 Kungsängslilja Fritillaria meleagris   A med små horn
2 Backvial Lathyrus sylvestris B blå
3 Käringtand Lotus corniculatus C röd
4 Mjölke Chamaenerion angustifolium D smala blad
5 Blåklint Centaurea cyanus E växer i skogen
6 Jättedaggkåpa Alchemilla mollis F lik pärlhöna
7 Fjällsippa Dryas octopetala G åtta kronblad
8 Fältsippa Pulsatilla pratensis H mjukhårig
9 Scharlakansek Quercus coccinea I gul
10 Liten fingerborgsblomma Digitalis lutea J växer på ängen

Skicka in din rätta rad tillsammans med ditt namn och e-postadress och tävla om ett års medlemskap i Trädgårdsamatörerna. Skicka den tlll sta.upplandskretsen@outlook.com