Bibliotek

Vid månadsmötena kan alla TAG-medlemmar låna böcker ur föreningens förnämliga bibliotek, som vi gör tillgängligt lite innan föredraget börjar. Här nedan följer en förteckning över våra boktitlar.

Lånetiden är en månad. Omlån tillåts efter anmälan och endast om boken inte är beställd. Respektera lånetiden. Sommarlån gäller från sista vårmötet till första höstmötet.

Du kan göra en bokreservation genom att kontakta bibliotekarien antingen via telefon eller e-post.

Kom gärna med förslag och önskemål på böcker för framtida inköp till biblioteket.

Bibliotekarie: Kerstin Attlee, tel: 031-56 30 22, e-post: kerstin.attlee@gmail.com


Sektioner - ämnesområden

Under respektive sektion finner du de boktitlar som finns i biblioteket. En bok kan finnas under flera sektioner.

       
1 Floror & fälthandböcker 13b Liljor
2 Uppslagsböcker, lexikon mm 14 Alpiner - stenparti
3 Botanik, biologi, ekologi sjukdomar mm 15 Lundväxter - woodland, blötbäddar
4 Vilda blommor, naturskildringar 16 Dammar & vattenväxter
5 a Odling - allmän trädgårdskunskap, förökning 17 Gräs, ormbunkar, lavar, mossor (kryptogamer)
5 b Växthus 18 a Perenner
6 Beskärning, ympning 18 b Annueller
7 Frukt,bär &grönsaker 19 Monografier (speciallitteratur)
8 Örter - kryddväxter, läkeväxter, giftiga växter 20 Orkidéer
9 Träd & buskar 21 Suckulenter & kaktéer
10 Rhododendron 22 Krukodling, bonsai, tropiska växter
11 Rosor 23 Trädgårdsdesign, idéer, planering mm
12 a Klätter- & slingerväxter 24 Resor, reseskildringar mm
12 b Klematis 25a Övrigt - nöjesläsning, historia mm
13 a Lök- & knölväxter 25b Karin Berglund