28 jan Cirkel i latin - växternas vetenskapliga namn

Växternas vetenskapliga namn är en genväg till att förstå växterna och deras krav. Vi går igenom reglerna för hur man uttalar och betonar det förenklade latin som växtlatinet är, vi går också igenom indelningen i olika grupper, släkten och arter. Dessutom lär vi oss några vanliga ord som brukar användas för att tala om vilket utseende växten har eller i vilken miljö den påträffas i det vilda.

Kursen startar 28 januari och hålls varannan tisdag i Direktörsvillan, Trädgårdsföreningen. Anmäl dig till Annica Nordin, [javascript protected email address]

28 jan 2019