To 9 juni 16-20 Öppen trädgård

Elisabeth och Andras Bicok, 0707-906048, Rådavägen 20, Pixbo
Villaträdgård på 1.200 m² där ytan tillvaratagits så att den upplevs som större. I de olika trädgårdsrummen finns det ett varierat inslag av fullvuxna träd, många buskar och perenner, damm, och pergola, grindar, spaljéer och andra vackra smidesarbeten.

9 jun 2021