Tisdagen 12 december 19.00

Camilla Danielsson   Känn trädgården

Camilla har gett ut boken ' Känn Trädgården' som är en handbok i trädgårdsgestaltning och växtkomposition där berättelser om hennes egen trädgård och Botaniska i Göteborg bildar en röd tråd. Läs mer på hennes hemsida : kännträdgården.se/camilla-danielsson

Plats: Lutherska Missionskyrkan , Vasagatan 2 B

Entrén öppnar kl. 18.20 

23 Dec 2022