Tisdag 23 november 18.30

Tom Ericsson: Vatten i den lilla trädgården

Tom Ericsson är pensionerad forskare och lärare på Sveriges lantbruks-universitet (SLU). Fokus i hans föredrag är vatten i den lilla trädgården och den naturlika dammen. Målet när han skapar vattenmiljöer är att de ska fungera utan avancerad teknik. Hans dammar är tänkta att förutom växter hysa grodor, salamandrar och andra vattendjur, samt göra det möjligt för områdets igelkottar och fåglar att släcka törsten.

23 nov 2020