Tisdag 21 november, 18.30

Medlemsmöte, Hörsalen i Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22B

Frida Tollerz, Den bästa jorden – hur man jobbar med naturen och inte mot den

Frida är landskapsarkitekt från Gotland. Hon tycker att vi ska göra det så lätt för oss som möjligt för att få mer tid att njuta av vår trädgård. Hon håller bl a kurser i hur man får en lättskött och hållbar trädgård genom att ta hjälp av naturens resurser i form av täckmaterial, regnvatten, insekter, daggmaskar och fåglar.

21 nov 2016