Tisdag 19 oktober 18.30

Gerben Tjeerdsma: Lökväxter

Växtkännaren och plantskolisten Gerben Tjeerdsma ersätter Carina Lind, som fått förhinder. Han kommer att prata om olika lökväxter och har dessutom med sig lökar till försäljning.

 

 

 

19 okt 2020