Söndag 28 juni 11-16 Öppen trädgård

Elisabeth och András Bicók, Rådavägen 20, Pixbo, 031-880082 Villaträdgård på 1.200 m² där ytan tillvaratagits så att den upplevs som större. I de olika trädgårdsrummen finns det ett varierat inslag av buskar och perenner, damm, och pergola, grindar, spaljéer och andra vackra smidesarbeten. Vägbeskrivning: Från Boråsvägen, riksväg 40, avtag mot Mölnlycke, Säterileden, kör förbi Råda Säteri, tag höger i första rondellen, Mölndalsvägen, tag höger i andra rondellen, Rådavägen, kör ca 1km.

28 jun 2019