Söndag 22 augusti Resa till växtmarknaden i Borås

TAG ordnar ingen egen buss, men genom tillmötesgående från Bohuslän Dalsland-kretsen, får vi åka med deras buss. Bussen avgår från Uddevalla klockan 08.00 och kommer att stanna för påstigning vid parkeringsplatsen vid Focushuset i Gårda och vid pendelparkeringen Delsjömotet, söder om Rv  40. Det går även att stiga på i Kungälv. Kom i god tid och tag med matsäck för hela dagen.

Priset för resan är 300-350 kronor. Anmälan till Elise Mauritzson, lunna331@hotmail.com eller 0763-179690 senast 1 augusti.  Ange att du tillhör TAG och var du vill stiga på bussen

22 aug 2020