Växtmarknader & Resa

Växtmarknad i Tvååker lördag 31 augusti 11.00–13.30

De senaste fyra åren har de västsvenska kretsarna haft gemensam växtmarknad på hösten och de har varit mycket uppskattade. I år står Hallandskretsen som arrangör och marknaden äger rum lördagen den 31 augusti, i Tvååker, sydost om Varberg.

Mer information om själva marknaden finns i TA 2:2013 s. 84.

Bussresa

TAG arrangerar en heldags bussresa till marknaden plus två trädgårdsbesök

Bussen går först till marknaden. Du som även vill sälja växter, kan ta med dem i bussen.

Använd gärna stapelbara klappboxar att packa era växter i! Efter marknaden kommer vi att få besöka två trädgårdar.

Ta med matsäck för hela dagen!

Resan är till självkostnadspris, dvs. beroende av antalet deltagare. Priset för resan är beräknat till ca. 245 kronor. Betalning sker i bussen. Antalet anmälda deltagare har nu uppnått 30, så resan blir av.

Bussen avgår från Exercishuset, Heden kl. 8.30 med återkomst ca. kl. 20.

Anmälan till: Bengt Karlsson Tel: 0320-621 45 eller E-post: fs#goteborgshus13.se (byt ut # mot @)

Anmäl dig snarast!