Resa till Floriaden 8-13 juni

Vart tionde år arrangeras i Holland en stor trädgårdsutställning och 2022 är det dags igen, denna gång i Almere. Bohuslän-Dalslandskretsen genomför en resa dit och medlemmar i TAG erbjuds att delta. Utförlig information finns på Bohuslän-Dalslandskretsens hemsida under Resor. Anmälan till Resemakar’n, 0521-69535.

8 jun 2021