Onsdag 6 juni 11-16 Öppen trädgård

Elisabeth och András Bicók, Rådavägen 20, Pixbo  tel.  070-790 60 48 Villaträdgård på 1200m2 där ytan tillvaratagits så att den upplevs som större. I de olika trädgårdsrummen finns det ett varierat inslag av intressanta träd, buskar och perenner, damm. Pergola, grindar, spaljéer mm. I vackert smidesarbete.

Vägbeskrivning: Från Boråsvägen, riksväg 40, avtag mot Mölnlycke, Säterileden, kör förbi Råda Säteri, tag höger i första rondellen, Mölndalsvägen, tag höger i andra rondellen, Rådavägen, kör ca 1km.

6 jun 2017