Lördag 21 juli 14-19 Öppen trädgård

Göran Lindskog, Rydbovägen 8, Rydboholm,
0732-03 07 27. En kuperad villaträdgård på 2100 kvm. Våren 2012 började förändringen av trädgården. Många rabatter fyllda med perenner, gräs, lökväxter, frilandskaktusar och liljeträd. Palmer och många spännande buskar och träd på tillväxt. Stenpartier, lundplanteringar, damm/bäck och utökad köksträdgård har sedan dess gjorts. Pergola och sittplatser. Varje år är det något projekt på gång. Växter till försäljning, välkomna till en trädgård under uppbyggnad.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör rv 40 till Viaredsmotet, ta av höger, följ väg 27 efter 2 km sväng av mot Viskafors, när ni kommer till Rydboholm kör över första järnvägsövergång sedan Rydbovägen 300 m söderut.

21 jul 2017