Lördag 5 juni 11-18 Öppen trädgård

Solveig Brander,  Victors väg 84, Lindome, 031-99 36 98. En fullmatad radhusgavel 120 m2 , mycket rhododendron, liljor, väggar och staket inklädda med klätterväxter. Vägbeskrivning: Från gamla E6:an tag väg 503 österut, Industrivägen, förbi 4 rondeller höger Annebergsvägen, vänster Dälavägen, vänster Victors väg.  

5 jun 2020