Frölistan är ute

Nu kan du hitta Frölistan på STAs hemsida. Där finns numera både vetenskapliga och svenska namn. Du behöver ditt medlemsnummer när du ska beställa fröer. Det hittar du på fakturan för din medlemsavgift. Har du inte kvar den kan du kontakta någon i styrelsen. Behöver du inspiration på vilka fröer du ska beställa kan du titta i STA Trädgårdsamatörernas facebook-grupp, där Berit Johansson och flera andra lagt upp bilder och beskrivningar under #frölistekommentar. När du valt ut vilka fröer du vill ha listar du dem i prioritetsordning på formuläret på hemsidan och betalar in förmedlingsavgiften 100 kr på bg 418-4446. Fröerna brukar komma i andra halvan av januari.

16 nov 2020