Vilda blommor, naturskildringar

Se även under Resor.

Alaska & Yukon Wild Flower Guide (Am.) (322)

Alpine Wildflowers of the Rocky Mountains - Duft/Moseley. (Amer.) (323)

Audubon Soc. Field guide. Se under floror (320)

Fridlysta växter (alla Sveriges) - Mossberg, Bo/Rydberg, H (408)

Himalayan flowers (680)

Wild flowers of the Rocky Mountains -Srickler/Dee. a + b + c. (329)

Wildflowers and Weeds - Courtenay/Zimmermann (103)

En bok kan finnas under flera Ämnesområden.

← Åter till Bibliotek