Dammar, våtväxter

Best Water Gardens – Buczacki, Stefan (657)

Sten, vatten, växter – Lundström, H, berättat för Birgitta Geite (659)

The Water Garden, Complete book of - Swindell/Mason. Halva boken upptar växtbeskrivningar. (285)

Trädgårdsdammar - Wieser, K.H. (140)

Trädgårdsdammar – Eriksson B / Johansson B (559)

Water features for small gardens – Dawitt, Keith (687)

En bok kan finnas under flera Ämnesområden.

← Åter till Bibliotek