Uppslagsböcker, lexikon

Clematis, an illustrated encyclopedia – Toomey, M / Leeds E. I samarbete med British Clematis Society (660)

Climbers & Wall shrubs - Davis, B. - The Gardeners Ill. Encyclopedia (274)

Encyclopedia of Alpines AGS - Grey-Wilson Chr - (2 delar) Verket med stort V. Stort format, mycket bilder och teckningar. (370)

Encyclopedia of Ferns - Jones, David L (208)

Encyclopedia of Garden Plants I & II – RHK – Brickel (red) (510)

Encyclopedia of Ornamental grasses, Greenlee, John / Fell, Derek (541)

Havens Planteleksikon A+B. Träd och buskar - DDH (danska) (150)

Havens Staudeleksikon - perenner, på danska - DDH (danska) (288)

Hilliers Manual of trees & shrubs - Hillier, M. 1984 (200)

Index of Garden Plants, RHS - Griffiths, Marc. REFERENSEXEMPLAR. Finns tillgängligt på möten och hos bibliotekarien. Går bra att ringa om man har frågor. Nästan allt står! (383)

Kulturväxtlexikon – Alden, B / Nilsson Ö, m.fl. (555)

Rock Garden Plants, a colour encyclopedia – Mineo, Baldasson – Fritz Kummert (604)

Seed list handbook – Harkness (339)

Våra kulturväxters namn – Aldén, Björn och Ryman S-G (791)

En bok kan finnas under flera Ämnesområden.

← Åter till Bibliotek