Träd och buskar

Best Foliage Shrubs - Buczacki, Stefan (452)

Blommande Buskar och Träd - Nitzelius, Tor. Gammal, god.... (142)

Camellias - gardening with - Rolfe, Jim (392)

Chinese Tree peony – Wang Lian Ying (550)

Conifers (2 delar A o B) the illustrated encyclopedia – van Gelderen, D.M./van Hoey Smith, R.P. (foto) (614)

Daphne, Practical guide – White, Robin (707)

Designing with Trees - Paul A/Rees Y (219)

Garden Trees - RHS (442)

Gardening with dwarf Trees & Shrubs - Bärtels, Andreas (222)

Havens Planteleksikon A+B plus supplement. Träd och buskar - DDH. Danska. Bra och tydlig. (150)

Hebes – Metcalfe, Laurie (777)

Hillier Gardeners Guide to Trees & Shrubs – Ed.: Kelly, John (600)

Hilliers Manual of trees & shrubs - Hillier, M. 1984. Oumbärlig!! (200)

Hortensien. - Corinne Maller m fl - (Tyska) (458)

Hydrangeas - The Genus and a Garden Guide - Lawson/Rothera (488)

Kalmia, The Laurel Book II - Jaynes, Richard A (165)

Landskapsarboretet i Botan – Aldén, Björn (776)

Magnolia – Söderberg, John Lennard/Åsheden, Ann-Marie (695)

Magnolias, a Gardiners guide – Gardiner, Jim (639)

Manual of cultivated conifers - Krüssmann Gerd. För färgbilder, se nr 183 Conifers (184)

Maples for gardens, A Colour Encyclopedia – van Gelderen, C.J./van Gelderen D.M. (587)

Maples, The gardeners guide to growing – Harris, James G.S. (629)

Odla barrväxter – Johansson, Brita (716)

Passion för pioner - Krupke, Herman. Omfattar även trädpioner. (447)

Perfect Plants - Phillips/Rix (499)

Plants that merit attention - Vol. II Shrubs - Poor/Petersen Brewster. Ovanligt sortiment. Utg. av Garden Club of America (454)

Shrubs & Climbers - RHS (441)

Skador och sjukdomar på träd - Hartmann/Nienhaus/Butin (193)

Small conifers for small gardens – Fincham, Robert (794)

Sorbus, the genus – McAllister, Hugh (706)

The book of Tree Peonies – Lupo Osti, Gian (625)

The explorer’s garden – Shrubs and Vines – Hinkley, David (769)

The garden tree – Mitchell, Alan & Coombes, Allen. Foto Anne Hyde (628)

The Laurel book – Jaynes, Richard (765)

Trees & Shrubs (3 vol) - Krüssman, Gerd. Se under Floror (Nr 336-338) (336)

Trees for small gardens - Wisley. Häfte. (478)

Trees for small gardens – RHS, Coombes, Allen J. (621)

Trees for your garden – Lancaster, Roy (635)

Trees in Britain, Europe and N. America - Phillips, Roger. Mycket bra, med jämförelser mellan likartade blad, bark, m.m. (296)

Träd och buskar - BdB/Sv. Plantskolornas RFB (359)

Träd och buskar – Palmstierna / Johansson (562)

Träd och buskar för den lilla trädgården – Palmstierna, Inger (796)

Träd och buskar i Sverige, vilda och förvildade.- Ekholm/Karlsson/Werner - (fältflora) (348)

Träd och buskar vintertid - Georgson/Johansson. Litet häfte. (347)

Traeer og buske i haven. - DDH Politiken - (danska) (397)

Willows, the Genus Salix - Newsholme, Chr. (335)

Äpplen i Sverige – 224 äpplesorter i text och bild – Svensson, Håkan/Kastman, Kent (698)

En bok kan finnas under flera Ämnesområden.

← Åter till Bibliotek