9 Träd och buskar

  Författare   TAG-ref
Best Foliage Shrubs Buczacki S   452
Blommande buskar och träd Nitzelius T Gammal, god.... 142
Chinese Tree Peony Wang L   550
Conifers the Illustrated Encyclopedia van Gelderen DM & van Hoey Smith RP (foto) 2 delar A+B 614
Conifers for Your Garden Bloom A   569
Daphne Practical Guide White R   707
Designing with Trees Paul A & Rees Y   219
Gardening with Camellias Rolfe J   392
Garden Trees RHS   442
Gardening with Dwarf Trees & Shrub Bärtels A   222
Havens Planteleksikon - Träd och buskar DDH A+B plus supplement. danska. Bra och tydlig 150
Hebes Metcalfe L   777
Hebes & Parahebes Chalk D   156
Hillier Gardeners Guide to Trees & Shrubs Ed: Kelly J   600
Hilliers Manual of Trees & Shrubs Hillier M (1984) Oumbärlig!! 200
Hollies - The Genus Ilex Galle F   654
Hortensien Corinne M m.fl Tyska 458
Hydrangeas - A Gardener's Guide Lawson-Hall & Rothera   488
Japanese Maples Vertrees J.D.   658
Kalmia the Laurel Book II Jaynes R   165
Landskapsarboretet i Botan Aldén B   776
Magnolia Söderberg J & Åsheden A-M   695
Magnolias a Gardeners Guide Gardiner J   639
Magnolias Callaway D   390
Making the Most of Conifers & Heathers Bloom Adrian Planering och plantering 356
Manual of Cultivated Broad-leaved Trees & Shrubs Krüssman G. 3 vol - Se under Floror 336-338
Manual of Cultivated Conifers Krüssmann G För färgbilder se 183 Conifers 184
Maples for Gardens a Colour Encyclopedia van Gelderen CJ & van Gelderen DM   587
Maples of the world Gelderen & de Jong & Oterdoom Släktet Acer 380
Maples the Gardeners Guide to Growing Harris James G.S.   629
Odla barrväxter Johansson B   716
Passion för pioner Krupke H Inkl. trädpioner 447
Perfect Plants Phillips & Rix   499
Plants that Merit Attention - Vol. II Shrubs Meakin Poor J & Petersen Brewster N Ovanligt sortiment 454
Shrubs & Climbers RHS   441
Skador och sjukdomar på träd Hartmann & Nienhaus & Butin   193
Small Conifers for Small Gardens Fincham R   794
Sorbus the Genus McAllister H   706
The Book of Tree Peonies Lupo Osti G   625
The Cultivated Hemlocks Swartley J Tsuga 180
The Explorer’s Garden – Shrubs and Vines Hinkley D   769
The Garden Tree Mitchell A & Coombes A   628
Trees for Small Gardens RHS Wisley Häfte 478
Trees for Small Gardens RHS - Coombes A   621
Trees for Your Garden Lancaster R   635
Trees in Britain Europe and North America Phillips R Bra jämförelser mellan likartade blad bark mm 298
Trees in the Landscape Stuart Thomas G   597
Träd och buskar BdB / Sv. Plantskolornas RFB   359
Träd och buskar Palmstierna & Johansson   562
Träd och buskar i Sverige vilda och förvildade Ekholm & Karlsson & Werner Fältflora 348
Träd och buskar vintertid Georgson & Johansson Litet häfte 347
Traeer og buske i haven Edinger Plum L - Politiken Danska 397
Willows the Genus Salix Newsholme C   335
Äpplen i Sverige – 224 äpplesorter i text och bild Svensson H & Kastman K   698

 

Sektioner - ämnesområden

Under respektive sektion finner du de boktitlar som finns i biblioteket. En bok kan finnas under flera sektioner.

1 Floror & fälthandböcker 13b Liljor
2 Uppslagsböcker, lexikon mm 14 Alpiner - stenparti
3 Botanik, biologi, ekologi sjukdomar mm 15 Lundväxter - woodland, blötbäddar
4 Vilda blommor, naturskildringar 16 Dammar & vattenväxter
5 a Odling - allmän trädgårdskunskap, förökning 17 Gräs, ormbunkar, lavar, mossor (kryptogamer)
5 b Växthus 18 a Perenner
6 Beskärning, ympning 18 b Annueller
7 Frukt,bär &grönsaker 19 Monografier (speciallitteratur)
8 Örter - kryddväxter, läkeväxter, giftiga växter 20 Orkidéer
9 Träd & buskar 21 Suckulenter & kaktéer
10 Rhododendron 22 Krukodling, bonsai, tropiska växter
11 Rosor 23 Trädgårdsdesign, idéer, planering mm
12 a Klätter- & slingerväxter 24 Resor, reseskildringar mm
12 b Klematis 25a Övrigt - nöjesläsning, historia mm
13 a Lök- & knölväxter 25b Karin Berglund

← Åter till Bibliotek