11 Rosor

  Författare   TAG-ref
Classic Roses Beales P   272
Designing with roses Lord T   593
Gamle roser i nye haver Petersen W Danska 164
Historiske roser Thim T   702
La Rose - an intimacy of roses Redd T Dikt och bild 387
Old Fashioned Roses. their care & cultivation Beales A   273
Roses - A Wisley Handbook RHS Häfte 129
Rosor Ross R   744
Rosor rosor rosor Nilson S & K   742
Rosor för nordiska trädgårdar del I Gustafsson L-Å   537
Rosor för nordiska trädgårdar del II Gustafsson L-Å   538
Rosor i Sverige Mellbye L   745
Rosor i vackert sällskap Palmstjerna I   752
Rosor på Svenska (Rosor i Sverige) Mellbye L   474
Världens vackraste rosor Harkness, J.L.   799

Sektioner - ämnesområden

Under respektive sektion finner du de boktitlar som finns i biblioteket. En bok kan finnas under flera sektioner.

1 Floror & fälthandböcker 13b Liljor
2 Uppslagsböcker, lexikon mm 14 Alpiner - stenparti
3 Botanik, biologi, ekologi sjukdomar mm 15 Lundväxter - woodland, blötbäddar
4 Vilda blommor, naturskildringar 16 Dammar & vattenväxter
5 a Odling - allmän trädgårdskunskap, förökning 17 Gräs, ormbunkar, lavar, mossor (kryptogamer)
5 b Växthus 18 a Perenner
6 Beskärning, ympning 18 b Annueller
7 Frukt,bär &grönsaker 19 Monografier (speciallitteratur)
8 Örter - kryddväxter, läkeväxter, giftiga växter 20 Orkidéer
9 Träd & buskar 21 Suckulenter & kaktéer
10 Rhododendron 22 Krukodling, bonsai, tropiska växter
11 Rosor 23 Trädgårdsdesign, idéer, planering mm
12 a Klätter- & slingerväxter 24 Resor, reseskildringar mm
12 b Klematis 25a Övrigt - nöjesläsning, historia mm
13 a Lök- & knölväxter 25b Karin Berglund

← Åter till Bibliotek