Rhododendron

Azaleas – Sothern living – Calle, Fred C. (576)

Cultivation of rhododendrons, The - Cox, Peter (400)

Guidebook to Rhododendron. Spec. & hybrids - Greer. 1996 (174)

Making the most of Rhododendrons & Azaleas - Fairweather, Chr (357)

Rhododendron for alle. - Gilberg, Gunnar - (Norska) (360)

Rhododendron för Svenska Trädgårdar - Lindqvist, Kirsten. Den enda på svenska. Bra foton. (227)

Rhododendron handbook, The - RHS. Endast arter i kultur. (149)

Rhododendron og andre surbundsplanter - Askjaer, Svend (236)

Rhododendron og Azalea – Cox, Kenneth – Övers. Grethe Bjerregaard (696)

Rhododendron – og hvad dermed fölger – Skjöldberg, Niels (675)

En bok kan finnas under flera Ämnesområden.

← Åter till Bibliotek