Övrigt - nöjesläsning, historia

2000 Praktiska råd (505)

Amatörerna – Tolv trädgårdsälskare – Mossige/Norhem (715)

Besök i svenska trädgårdar - Burman/Eriksson (410)

Bevara och sköta en gammal trädgård – Ilminge, Christina (666)

Blommande trädgårdar och grönskande parker – Västergötlands Fornminnesföreinings Tidskrift 2001-2002. Red: Christer Ask (684)

Carl von Linné – Blunt, Wilfrid (712)

Citron – Möller, Lotte (517)

Den rådjursfria trädgården – Vinberg, Björn (519)

De store plantejegere – Larsen, Ole Jonny (789)

Det blommar i Botaniska - Fredriksson, Allan (340)

Då växer det så rusligt – Red. Karin Berglund (768)

Emma Lundbergs Trädgårdskonst – Westerlund, S (514)

Engelska trädgårdar – Larås, Ann (781)

Entré till parker o trädgårdar - Jungstedt/Andrén. Guide till svenska sevärda parker och botaniska trädgårdar. (371)

Fearless colour gardens – Meadows, Keeyla (787)

Göteborgs Botaniska Trädgård - Eriksson, Folke (341)

Idérige haver – Dannesboe, Jörn (732)

Japanese Gardens - C Teune/D Smit (469)

Japanska trädgårdar - Holm, Christa (425)

Jord under naglarna och frid i själen – Paludan, Marie-Louise, övers. Lotte Möller (608)

Linnés brudkammare – Snoeijs, Pauline (779)

Ljuset i din trädgård – Malm, Britt-Loouise o Görand (822)

Lundens skugga – Sarenström, Hannu (817)

Lust och fägring - Berglund, Karin (286)

Längtans blommor - Berglund, Karin. Om gammaldags trädgårdsväxter (53)

Marktäckande växter – Bosch-Willebrand, Ilge (567)

Maryhill - Möller, Lotte. Om en gammal trädgård i Lund. (394)

Min trädgård – Lundberg, Emma (536)

Plants from the past - Stuart/Sutherland. Old flowers for new gardens. (297)

Plantskolor värda en omväg – Widlundh, Susanna (788)

Refugium – Bendt, Ingela (751)

Rya Skog, forntidsskog i framtidsstad – Stenström, Jonas / Holmer, Martin (540)

Scottish Rock Gardening in the 20th Century – Utgiven som ett led i SRGS jubileum istället för den vanliga journalen 1:2000 (630)

Sten, vatten växter – Lundström H, berättat för Birgitta Geite (659)

Svenska trädgårdar – Andersson, L-S (808)

Tankar om trädgården – Möller, Lotte (595)

The illustrated Garden Book - Sackwille-West, Vita (251)

The Ivington Diaries – Don, Monty (816)

The Year at Great Dexter - Lloyd, Chr. Om Lloyds berömda 1500-talsgård. (313)

Tre mästare, Tre trädgårdar – Möller, Lotte (724)

Trädgården på Sissinghurst – Lord, Tony (545)

Trädgårdens mästare – Förnyare och uppfinningar i trädgårdshistorien – Drower, Georg (678)

Trädgårdens natur - Möller, Lotte (354)

Trädgårdsamatören, Jubileumsutgåva åren 1938-1948 (530)

Trädgårdskonstens historia 3000 år – Hobhouse, Penelope (727)

Trädgårdsliv – Människorna och deras trädgårdar – Fryle Christina & Wallenquist Inga (729)

Tusen år i trädgården - Flinck, Maria (386)

En bok kan finnas under flera Ämnesområden.

← Åter till Bibliotek