Gräs, ormbunkar, lavar, mossor

Bamboos - Recht, C/Wetterwald, M (342)

Encyclopedia of Ferns - Jones, David L (208)

Encyclopedia of Garden Ferns – Olsen, Sue (783)

Encyclopedia of Ornamental grasses, Greenlee, John / Fell, Derek (541)

Ferns for Home & Garden. A MAGNABOOK/EU - Stort format. Bra bilder. Odlingsanvisningar och symboler. (468)

Ferns in your Garden - Kelly, John (401)

Garden Ferns, The Plantfinder’s guide to – Richard, Martin (642)

Gardening with Grasses – King, Michael / Oudolf, Piet (529)

Grasses, Versatile partners – Ondra, Nancy (662)

Gräs och bamboo – Hansson, Marie & Hansson, Björn (774)

Guide to Ferns – Steffen, R & Olsen, Sue (833)

The cultivation of Ferns - MacHugh, A (305)

Ornamental Grasses, Encyclopedia of – Greenlee, John / Fell, Derek (541)

Ornamental Grasses - Grounds, Roger (312)

Ornamental Grasses, The Plantfinders Guide to – Grounds, Roger (528)

En bok kan finnas under flera Ämnesområden.

← Åter till Bibliotek