Floror och fälthandböcker

Alaska & Yukon Wild Flowers Guide - (Am.) (322)

Audubon Soc. Field guide to N Am. Wild Flowers - West Regions (320)

Field guide to the alpine plants of New Zealand (166)

Fridlysta växter (alla Sveriges) - Mossberg, Bo/Rydberg, H (408)

Gebirgsflora in Farben - Huxley/Launert (tyska) (187)

Manual of cultivated broad-leaved Trees & Shrubs (3 volymer) - Gerd Krüssman. Det klassiska floraverket över arter och hybrider med teckningar och foton i svart/vitt (336-338)

Manual of cultivated conifers - Krüssmann Gerd. Det klassiska verket över arter och hybrider. (184)

Träd och buskar i Sverige.- Ekholm/Karlsson/Werner - (fältflora) (348)

En bok kan finnas under flera Ämnesområden.

← Åter till Bibliotek