3 Botanik, biologi, ekologi, sjukdomar och dyl.

  Författare   TAG-ref
Biologiskt växtskydd i trädgården Schmid & Henggeler   225
Encyclopedia of Alpines Hartmann & Nienhaus & Butin   193
Latinet och växterna Söderlund T STA Skånekretsen 805
Pest and Diseases of Alpine Plants Ellis, R P m.fl   358
Smittar komposten? ALU   346
Skadegörare i trädgården Hultin S & Carlson G   737
Skydda trädgården     750
Trädgårdens vänner och fiender Fanquist Schubler E   803
Träd och buskar vintertid Georgson & Johansson Litet häfte 347
Tusen år i trädgården Flinck M   386
Våra trädgårdsväxter- aktuella svenska och vetenskapliga namn Lorentzon K m fl.   381
Växtskydd i trädgården Pettersson, M-L & Åkesson I   552

Sektioner - ämnesområden

Under respektive sektion finner du de boktitlar som finns i biblioteket. En bok kan finnas under flera sektioner.

1 Floror & fälthandböcker 13b Liljor
2 Uppslagsböcker, lexikon mm 14 Alpiner - stenparti
3 Botanik, biologi, ekologi sjukdomar mm 15 Lundväxter - woodland, blötbäddar
4 Vilda blommor, naturskildringar 16 Dammar & vattenväxter
5 a Odling - allmän trädgårdskunskap, förökning 17 Gräs, ormbunkar, lavar, mossor (kryptogamer)
5 b Växthus 18 a Perenner
6 Beskärning, ympning 18 b Annueller
7 Frukt,bär &grönsaker 19 Monografier (speciallitteratur)
8 Örter - kryddväxter, läkeväxter, giftiga växter 20 Orkidéer
9 Träd & buskar 21 Suckulenter & kaktéer
10 Rhododendron 22 Krukodling, bonsai, tropiska växter
11 Rosor 23 Trädgårdsdesign, idéer, planering mm
12 a Klätter- & slingerväxter 24 Resor, reseskildringar mm
12 b Klematis 25a Övrigt - nöjesläsning, historia mm
13 a Lök- & knölväxter 25b Karin Berglund

← Åter till Bibliotek