Botanik, biologi, ekologi, sjukdomar

Biologiskt växtskydd i trädgården. - Schmid/Henggeler (225)

Gödsel – Råman, Tina (837)

Jord – Wallander, Håkan (815)

Latinet och växterna – Söderlund, Torbjörn (805)

Pest and Diseases of alpine plants - Ellis, R P m.fl (358)

Skador och sjukdomar på träd - Hartmann/Nienhaus/Butin. En diagnosbok. (193)

Smittar komposten? - ALU (346)

Skadegörare i trädgården – Sandskär, Boel (737)

Skydda din trädgård – Pettersson, Maj-Lis (821)

Skydda trädgården – Hultin S/Carlson G (750)

Träd och buskar vintertid - Georgson/Johansson. Litet häfte. (347)

Trädgårdens vänner och fiender – Fanquist Shubier, Eva (803)

Trädgårdsboken om jord – Wallander, Gunnarsson, Sundin, Permell, Nobel (836)

Tusen år i trädgården - Flinck, Maria (386)

Växtskydd i trädgården – Pettersson, M-L/Åkesson I (552)

Växternas namn – Corneliusson, Jens (513)

En bok kan finnas under flera Ämnesområden.

← Åter till Bibliotek