Årsmötet 2021 avklarat

Nu har TAGs årsmöte hållits digitalt och styrelse och alla funktionärer blev omvalda på en ytterligare mandatperiod. 

24 aug 2020