Söndag 23 augusti 11.00 Växtmarknad i Borås

De västsvenska kretsarnas gemensamma växtmarknad 2020 hålls den 23 augusti 11.00-13.30 på Almenäs i Borås.

Säljare

anmäler sig senast 1 augusti 2020 till Per-Axel Bergqvist peranita.bergqvist@telia.com eller
033-25 66 41. Medtag egna bord. Kostnad 100 kr för 4 meter och 50 kr per ytterligare löpmeter.

23 aug 2019