Lördag 19 maj Resa till Västergötland - anmäl tidigast 8 april kl 10

Vårens dagsresa går till Västergötland 19 maj. Vi kommer att besöka två plantskolor och tre trädgårdar. Anmäl dig till Jan Berggren, janber36@gmail.com eller https://doodle.com/poll/2p287h9w6f9hzmii. Den som inte kan använda något av dessa alternativ kan skicka SMS till 0706 10 88 15.

Bussen avgår från pendelparkeringen vid Delsjömotet, Kallebäck söder om Rv 40 (mellan ÖIS-gårdens planer och Rv 40) klockan 08.00. Hemkomsten beräknas till ca kl 19.00.

Conny och Marianne Assarsson, i Rydal. De har en artrik trädgård med woodland, mycket rhododendron, dammar och bäck.

Berit och Göran Arvidsson i Rydal.

Furets plantskola, Örby. Stort sortiment av ovanliga växter.

Jenny och Tony Johansson, Egyptens Oas. Tony har hög kompetens inom trädgårdsdesign och vill uppmuntra kreativitet i trädgården.

Gerben Tjeerdsmas handelsträdgård, Mölnlycke. Gerbianska är välkänd bland trädgårdsvänner.

Vi stannar inte till på något lunchställe. Ta med matsäck för hela dagen.

Priset för resan är 300 kronor. Minsta antal deltagare är 30 personer. Anmälan till Jan Berggren, e-post janber36@gmail.com eller till Doodle https://doodle.com/poll/2p287h9w6f9hzmii. Den som inte kan använda något av dessa alternativ kan skicka SMS till 0706 10 88 15.

Betalning sker till TAG:s Plusgiro 925118-2, men först efter bekräftelse från Jan, men före avresedagen. Ingen betalning i bussen.

19 maj 2017